Slottsträdgården

Under slutet av 2017 förvärvade Nötudden Fastigheter tillsammans med Stadsvillan fastigheten Brädgården 1 i Nyköping. Kvarteret har sedan tidigt 1900-tal varit bebyggt med industribyggnader och bland annat varit hem åt SAAB ANA.

I samarbete med Nyköpings kommun, Larsson Arkitekter, Urban Minds och Urbio ser man nu över fastighetens utvecklingsmöjligheter för att skapa mer än 300 bostäder. Området, som har fått projektnamnet Slottsträdgården, kommer att ha stort fokus på grönska, öppna promenadstråk och en varierad arkitektur.

Slottsträdgården ligger i den sydöstra utkanten av Nyköpings stadskärna. Närheten till Nyköpingsån, Stadsfjärden och hamnområdet innebär god tillgång till rekreation, service och restauranger. 

Kommunens övergripande ambition är att Slottsträdgården ska länka samman hamnen och stadskärnan. Genom utveckling av fastigheten skapas möjligheter till nya bostäder och verksamheter i ett attraktivt och centralt läge i Nyköping. Den nya detaljplanen förväntas gå ut på samråd innan sommaren. Morris Law agerade legala rådgivare till köparna Nötudden Fastigheter och Stadsvillan.

För mer information om projektet tryck på knappen nedan.