Slottsträdgården

Nötudden Fastigheter äger tillsammans med Stadsvillan den 1,8 hektar stora fastigheten Brädgården 1 i centrala Nyköping. Tillsammans med Nyköpings Kommun, Larsson Arkitekter, Urban MInds och Urbio har vi utvecklat ett förslag som omfattar mer än 300 bostäder i varierad storlek och utforming samt med tillgång till stora grönytor och promenadstråk. Förslaget till ny detaljplan går ut på samråd den 9e april. För mer info tryck på knappen nedan