Nötudden expanderar

Då Nötudden Fastigheter har beslutat att expandera i Nyköpingsregionen och fortsatt satsa på förvärv av hyresfastigheter för egen förvaltning så föreslogs Douglas Westerberg att tillträda som styrelseordförande och Johan van Geffen att tillträda som ledamot. Styrelsen röstade igenom dessa förslag på ett extra insatt styrelsemöte den 3e februari 2017. 

Kream Produktionsbyrå