In- & utflytt

Här nedan finner du information gällande in- och utflytt via Nötudden Fastigheter AB. Är det något du undrar över som inte står med nedan? Då kan du kontakta oss på 0155-26 66 30 eller på info@notuddenfast.se.

+ Uppsägning

Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas från månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit in till hyresvärden.

+ Uppsägning ska vara skriftlig

På ditt hyresavtal finns en särskild ruta för uppsägning av avtalet. Som du fyller i och skriver under, var noga med att datera och lämna telefonnummer som vi når dig på. Det går också bra att skriva en egen uppsägning.

+ Dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid.

+ Visning

På ditt hyresavtal finns en särskild ruta för uppsägning av avtalet. När du sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen skyldig att låta hyresvärden visa upp lägenheten för nya intresserade hyresgäster.

+ Slutstädning

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

+ Besiktning

Vid utflytt ska lägenheten besiktigas, beställ tid på vårt kontor. Kostnaden för onormalt slitage bekostas av hyresgästen.

+ Avflyttning

Vid utflytt ska lägenheten besiktigas, beställ tid på vårt kontor. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut senast kl. 12.00 första vardagen därefter.