Frågor & Svar

Här nedan har vi samlat våra vanligaste inkommande frågor samt tillhörande svar. Har du någon mer fråga som inte finns med nedan? Då kan du kontakta oss på 0155-26 66 30 eller på info@notuddenfast.se.

+ Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Hyran ska betalas månadsvis i förskott – senast sista vardagen i föregående månad. Exempel, hyran för april ska vara betald senast den sista mars. Om du inte betalar hyran i tid kan du bli tvungen att flytta. Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran verkligen betalas. Om hyran betalas in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar, detta skapar onödiga merkostnader och du kan riskera att bli av med din bostad.

+ Jag har förlorat min hyresavi, hur går jag tillväga för att få en ny?

Vi vill att hyresgästerna snarast betalar in hyran och därför vill vi genast hjälpa till. Ring oss så hjälper vi dig!

+ Jag har tappat bort mina nycklar, vad gör jag?

Vid förlust av nycklar till lägenheten är hyresgästen ersättningsskyldig till byte av respektive lås och måste anmäla detta till Nötudden så fort som möjligt.

+ Får jag hyra ut i andra hand?

Du som kontraktsinnehavare har enligt hyreslagen lov att hyra ut din bostad i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Hyresvärdens tillstånd krävs för att få hyra ut i andrahand. Tänk på att du som förstahandshyresgäst bär ansvar för att förpliktelser i ditt hyresavtal efterföljs samt att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning riskerar du som förstahandshyresgäst en uppsägning. Kontakta din hyresvärd för mer information.

+ Hur gör jag en felanmälan?

Läs mer här.

+ Varför behöver man teckna en hemförsäkring?

Inbrott, brand eller vattenskador kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig om exempelvis ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och det blir skador i din bostad, i en grannes bostad eller på fastigheten i stort. Se till att du har en hemförsäkring. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt källar- eller vindsförråd.

+ Jag saknar brandvarnare i min bostad, hur går jag tillväga för att få en?

Vi strävar efter att tillhandahålla brandvarnare till alla våra hyresgäster, saknar du en brandvarnare är du välkommen att kontakta oss. Ger brandvarnaren ifrån sig ett pipande ljud är det dags att byta brandvarnare. Kontakta din hyresvärd för hjälp med detta.

+ Jag behöver flytta, hur går jag tillväga för att säga upp min bostad?

Uppsägning av din lägenhet/parkering/förråd/garage behöver ske skriftligen till oss. Posta eller lämna din uppsägning hos oss på kontoret.

+ Vad händer när jag har sagt upp min bostad?

Under uppsägningstiden måsta tilltänkta hyresgäster ha möjlighet att titta på lägenheten och därför är du skyldig att låta hyresvärden att visa lägenheten för nya intressenter.

Gör en flyttanmälan till din nya bostad i god tid och glöm inte att avsluta dina abonnemang för din gamla lägenhet. Om den 1:e infaller på en helgdag, sker avflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. När du flyttar ska din lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats vara väl flyttstädad.

Innan du flyttar ska du boka en avflyttningsbesiktning hos din hyresvärd. När man flyttar blir det alltid extra skräp och detta får inte slängas i det gemensamma soprummet utan måste köras iväg till närmsta återvinningscentral.

+ Varför får jag inte lov att placera föremål i trapphuset?

Inga privata föremål får placeras i det gemensamma trapphuset eller i några andra allmänna utrymmen. Dessa föremål ger en ökad risk för brand, förhindrar utrymningsvägar, försvårar framkomlighet för räddningstjänsten om faran är framme. Din egen dörrmatta placerar du på insidan av din lägenhetsdörr med tanke på brandrisken och städningen i trapphuset. Barnvagn och cykel förvaras i respektive förråd eller i specifikt utrymme avsett för barnvagnar och cyklar.

+ Jag har ohyra i min bostad, hur går jag tillväga?

Hyresvärden är ansluten till Anticimex. Det är du som hyresgäst som kontaktar Anticimex på telefon 0770-18 77 57 och beställer tid.

+ Min granne har fest under veckodagarna, hur anmäler jag en störning?

Om du upplever att din granne stör är det alltid bäst att försöka prata med grannen om störningen, det brukar lösa problemet i de flesta fall. Annars anmäler du till Störningsjouren/Securitas Trygghetsservice på telefon 010-470 57 53.

Om störning från lägenheten förekommer som orsakar utryckning debiteras störande hyresgäst för utryckningsavgiften. Vid upprepande störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd.

+ Får jag måla och tapetsera i min bostad?

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Men det hindrar inte att du själv, på egen bekostnad, ser över dina väggar. Men stäm av med oss innan du påbörjar arbetet och tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig för slarv, olämpligt material eller extrem färgsättning. Att måla direkt på en tapet anses inte vara fackmannamässigt.

+ Får jag grilla på min balkong eller uteplats?

Att det är härligt att grilla är vi många som tycker, men det gäller att göra det på ett säkert sätt och så att man inte stör sin omgivning. För brandsäkerheten och med hänsyn och respekt gentemot dina grannar är det därför inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats.

+ Vem ansvarar för persienner, fläktfilter, lysrör och lampor i kyl/frys, spis samt badrumsskåp?

Detta är förbrukningsartiklar och därför ansvarar hyresgästen för detta. Det är alltså inte Nötudden som byter ut om något av ovanstående är trasigt.

+ Hur gör jag för att installera tvätt- eller diskmaskin?

I en del lägenheter finns det möjlighet att installera egen tvätt- och/eller diskmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du utför åtgärden. Kom ihåg att det är du som är hyresgäst som är ansvarig för din tvätt- och diskmaskin. Är maskinen felaktigt inkopplad kan det orsaka störningar i hela huset.

+ Får jag ta bort hatthylla eller dörrar i lägenheten?

Ja, det får man. Men du som hyresgäst måste då förvara dessa i lägenhetsförrådet.

+ Får jag sätta upp min TV på väggen?

Nej det är inte tillåtet.